Питання приєднання

(044) 494-43-20
Кол-центр

(крім питань приєднань)

(044) 459-07-40
(067) 495-70-40

Побутовий споживач має право на встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючих установок, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про користування електричною енергією, та має право продавати енергопостачальнику таку енергію за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії приватним домогосподарством.

Порядок продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 27.02.2014 №170 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.05.2014 за №539/25316).

Після встановлення генеруючої установки побутовий споживач письмово повідомляє про це енергопостачальника заявою-повідомленням.

Прийом Заяв від споживачів – фізичних осіб щодо укладення Договору купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватного домогосподарства, проводиться в районному підрозділі ПрАТ «Київобленерго».

Разом із заявою побутовий споживач надає наступні документи, необхідні для укладення Договору купівлі-продажу:

  • Однолінійну схему підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням мережевого інвертора (у двох примірниках),
  • Копію технічної документації на комплектуючі та електричне устаткування генеруючої установки,
  • Виписку з банківської установи про відкриття поточного розрахункового рахунку (не карткового) для проведення безготівкових розрахунків,
  • Ксерокопію паспорту,
  • Ксерокопію довідки податкового органу про включення власника до державного реєстру фізичних осіб (присвоєння ідентифікаційного коду ДРФО).

За умови відповідності документів та потужності до вимог законодавства України, енергопостачальник проводить первинну перевірку підключеної генеруючої установки та оформлює технічну документацію, яка підтверджує відповідність системи обліку вимогам нормативних документів.

Улаштування вузла обліку, зокрема придбання, встановлення та підключення приладу обліку обладнаним інтерфейсом передачі даних про обсяги та напрями перетоків електричної енергії (у тому числі з вбудованим або зовнішнім модемом GSM зв’язку, який є складовою локального устаткування збору та обробки даних) здійснюється енергостачальником за рахунок побутового споживача, як замовника послуги з улаштування вузла обліку. Організація каналів передачі даних, зберігання та обробка інформації здійснюються за рахунок енергопостачальника.

Після улаштування вузла обліку енергопостачальник оформлює та підписує із побутовим споживачем Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, вказавши в ньому встановлену у споживача генеруючу установку, та вносить необхідну інформацію щодо системиобліку електричної енергії споживача в Договір про користування електричною енергією, шляхом його переукладення.

Після приведення побутовим споживачем генеруючої установки у стан готовності до використанням за призначенням, улаштування вузла обліку та введення в експлуатацію, побутовий споживач має право продавати, а енергопостачальник купувати електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання приватних домогосподарств, за «зеленим» тарифом, встановленим Постановою НКРЕКП №2046 від 20.07.2015р., згідно умов Договору купівлі-продажу електричної енергії наступним чином:

  • Розрахунковим періодом для проведення розрахунків за «зеленим» тарифом є календарний місяць.
  • Енергопостачальник щомісяця зчитує покази засобу обліку з АСКОЕ станом на 24-00 години останньої доби розрахункового періоду (календарного місяця) та надає споживачу на підпис Звіт про покази засобу обліку, обсяги та напрямки перетоків прийнятої-переданої електричної енергії.
  • Для підтвердження обсягів електричної енергії, яка безпосередньо відпущена в електричну мережу енергопостачальника, між споживачем та енергопостачальником складається Акт прийому-передачі товару (електричної енергії), який підписується уповноваженими представниками сторін до 5-го числа місяця, наступного за розрахунковим. Акт складається в двох примірниках, по одному для кожної сторони та являється підставою для взаєморозрахунків.
  • Оплата за куплену у споживача електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками в обсягах, які перевищують місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством споживача, здійснюється енергопостачальником згідно умов Договору протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання сторонами Акту прийому-передачі товару (електричної енергії).