До уваги побутових Споживачів!

Для проведення нарахувань за фактично спожиту електричну енергію, ПрАТ «Київобленерго» наголошує на необхідності передавати покази Ваших приладів обліку до 01 числа кожного місяця;

Для цього, Ви можете скористатись наступними сервісами передачі показів:

1. VIBER-БОТ за QR-кодом
2. TELEGRAM-БОТ, контакт@KYIVOBLENERGOBOT
3. «Особиста сторінка споживача»www.my.koe.vsei.ua
4. КОЛ-ЦЕНТР за номером(044) 459 07 40
5. Особисте звернення в пункт обслуговування 
6. СМС з мобільного телефону на номер (067) 239 7 238 згідно формату: 
Тип лічильникаФормат СМС повідомлення
звичайний[Особовий рахунок][пробіл][показ]
двозонний[Особовий рахунок][пробіл][Ніч][пробіл][День]
тризонний[Особовий рахунок][пробіл][Пік][пробіл][Напівпік][пробіл][Ніч]

Питання приєднання

(044) 494-43-20
Кол-центр

(крім питань приєднань)

(044) 459-07-40

Нестандартне приєднання - приєднання до електричних мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання, приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є ОСР.

Нестандартним приєднанням є приєднання електроустановки Замовника:

  • розрахунковою потужністю більше 50 кВт;
  • у разі, якщо відстань від прогнозованої точки приєднання до діючих електричних мереж ОСР напругою, що відповідає напрузі  приєднання електроустановки Замовника, зазначеній в заяві про приєднання  перевищує 300 м по прямій лінії;
  • до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є ОСР;
  • тимчасових(сезонних) або віддалених географічно об’єктів (пересувні розважальні заклади, тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, бурові, земснаряди, тощо);
  • будівельних механізмів будівництва об’єкту замовника.

ОСР надає послугу з нестандартного приєднання "під ключ" або нестандартного приєднання з проектуванням Замовником лінійної частини приєднання.

Послуга з нестандартного приєднання "під ключ" передбачає виконання комплексу робіт, що відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою.

Послуга з нестандартного приєднання з проектуванням Замовником лінійної частини приєднання, відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою з урахуванням наступного:

1) проектування лінійної частини приєднання вилучається з обсягу робіт, що виконуються ОСР;

2) Замовник розробляє, узгоджує з ОСР та іншими заінтересованими сторонами проектну документацію на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та передає її ОСР у 4 примірниках для виконання ним зобов'язань за договором про приєднання до електричних мереж;

3) замовник здійснює заходи щодо відведення на користь ОСР земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.

Технічні умови на приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про приєднання надаються Замовнику ОСР протягом 10 робочих днів від дня реєстрації заяви про приєднання або 20 робочих днів при погодженні технічних умов на приєднання електроустановок потужністю вище 20 МВт з оператором системи передачі.

Плата за нестандартне приєднання визначається ПрАТ «Київобленерго» згідно Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу затвердженої постановою НКРЕКП № 1965 від 18 грудня 2018 року.

Плата за нестандартне приєднання «під ключ» Пнст,тис. грн., розраховується за формулою:

Пнстзаявл.хСнст+lмхСлін

де Рзаявл- заявлена до приєднання потужність електроустановок Замовника, за винятком існуючої потужності, кВт;

Снст- ставка плати за нестандартне приєднання потужності, електроустановок, тис.грн/ кВт (без ПДВ), встановлюється НКРЕКП;

lм – відстань по прямій лінії від найближчої (найближчих) точки (точок) в існуючих (діючих) електричних мережах, від якої (яких) має проектуватися лінійна частина приєднання (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) оператора системи розподілу(ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги  в точці приєднання) до точки приєднання  електроустановок замовника, м.

Слін- ставка плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання, встановлюється НКРЕКП, тис.грн/ кВт.

 

Плата за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу з проектуванням замовником лінійної частини приєднання передбачає:

складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності та ставки плати за нестандартне приєднання потужності.

складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання, що визначається згідно з кошторисом, який є невід’ємною частиною відповідної проектної документації, розробленої Замовником.

Ознайомитись з величинами ставок плати за нестандартне приєднання потужності та ставки плати за лінійну частину приєднання можна тут.

Послуга з нестандартного приєднання не включає послугу з влаштування комерційного обліку електричної енергії.

Приєднання електроустановок тимчасових(сезонних) або віддалених географічно об’єктів, а також будівельних механізмів будівництва об’єкту замовника здійснюється без справляння плати за приєднання.