Питання приєднання

(044) 494-43-20
Кол-центр

(крім питань приєднань)

(044) 459-07-40
(067) 495-70-40

Інтерактивний розрахунок плати за стандартне приєднання:

 
Плата за приєднання становитиме:

0 грн. 00 коп. (без ПДВ)
0 грн. 00 коп. (з ПДВ)

 

 

*0. Стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенем потужності:

перший ступінь - до 16 кВт включно;

другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно.

*1. Потужність, замовлена до приєднання - максимальна розрахункова потужність струмоприймачів об'єкта замовника.

*2. Категорії надійності електропостачання визначаються залежно від технології основного виробництва споживача електроенергії згідно з вимогами ДБН В.2.5.-23:2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення». Електроприймачі І категорії – електроприймачі, переривання електропостачання яких може спричинити: небезпеку для життя людей, значний матеріальний збиток споживачам електричної енергії (пошкодження дорогого основного обладнання, масовий брак продукції), розлад складного технологічного процесу, порушення функціонування особливо важливих елементів комунального господарства. Електроприймачі ІІ категорії – електроприймачі, перерва електропостачання яких призводить до масового недовідпуску продукції, масових простоїв робітників, механізмів і промислового транспорту, порушення нормальної діяльності значної кількості міських і сільських жителів. Електроприймачі ІІІ категорії – решта електроприймачів, що не підпадають від визначення І та ІІ категорій.

*3. Напруга приєднання визначає рівень напруги на межі земельної ділянки замовника. Приєднання об’єктів замовника по напрузі 10 кВ передбачає встановлення замовником трансформаторної підстанції 10(6)/0,4 кВ за власні кошти на належній йому земельній ділянці.

*4. Пунктом 5.7.7 ГКД 34.20.175-2002 "Про вимоги до проектування повітряних ліній електропередач напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами" визначено, що пропускна здатність мережі 0,38 кВ, до якої приєднані однофазні споживачі, повинна бути достатньою для забезпечення згідно з ДСТУ 13109-97 граничних значень коефіцієнта оберненої послідовності напруги та коефіцієнта нульової послідовності напруги. При цьому однофазні споживачі повинні рівномірно за потужністю розподілятися між всіма фазами з коефіцієнтом нерівномірності навантаження не більше 0,1. Для споживачів з максимальним навантаженням більшим ніж 4-5 кВт рекомендується трифазний ввід. Таким чином, приєднання об’єктів замовника за однофазною схемою можливе лише при значенні потужності, що не перевищує 5 кВт.

*5. Плата за стандартне приєднання нараховується згідно ставок, затверджених НКРЕКП, з урахуванням заявленої потужності електроустановок, що приєднуються, та категорії з надійності електропостачання. У випадку, якщо об’єкт замовника вже приєднаний, а збільшення потужності відбувається без зміни категорії з надійності електропостачання, схеми приєднання (однофазна чи трифазна) та джерела живлення (існуюче живлення – від мереж ПрАТ «Київобленерго»), плата за приєднання нараховується за різницю між повною та існуючою потужністю. У випадку недотримання однієї з трьох умов нарахування плати за різницю потужності (змінюється категорія з надійності електропостачання, схема приєднання (з однофазної на трифазну та навпаки) та/або об’єкт приєднання наразі заживлений від електричних мереж, що не належать ПрАТ «Київобленерго»), плата за приєднання нараховується за максимальну розрахункову потужність, вказану Замовником. Слід зазначити: приєднання електроустановок об'єктів, які знаходяться на території, що підлягає комплексній забудові або на території садівничого товариства відбувається за окремою процедурою та не підпадає під категорію стандартного приєднання.


 

Стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенем потужності:

перший ступінь - до 16 кВт включно;

другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно.

Місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) – місце (точка) в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, від якого Оператор системи розподілу забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей.

Розвиток електричних мереж - нове будівництво, реконструкція або технічне переоснащення об’єктів електроенергетики.

 

 

Ознайомитись з величинами ставок плати за стандартне приєднання можна тут