Питання приєднання

(044) 494-43-20
Кол-центр

(крім питань приєднань)

(044) 459-07-40
(067) 495-70-40

Шановні споживачі Київської області!

Порядок забезпечення стандартів якості якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання затверджений постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375. Цей документ запроваджує загальні та гарантовані стандарти якості надання послуг з електропостачання та встановлює процедуру надання і розміри компенсацій споживачам за їх недотримання.

 

До гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання належать:

Тип послуги

Стандарт

Відсоток робіт, що мають бути завершені протягом встановленого часу, %

Перевірка рахунків за спожиту електроенергію, у тому числі:

  

  

перевірка рахунків на оплату електроенергії для споживачів (крім населення)

5 робочих днів

90

перевірка рахунків на оплату електроенергії для населення

5 днів

98

Вимірювання параметрів якості електричної енергії у разі їх відхилення від договірних значень та оформлення двостороннього акта про якість електричної енергії (крім населення)

2 дні

98

Оформлення акта-претензії щодо порушення умов договору (для населення):

  

  

прибуття представника електропостачальника для складання акта-претензії щодо порушення умов договору, у тому числі:

 

  

      у містах

3 дні

99

      у сільській місцевості

5 днів

99

усунення недоліків, зазначених в акті-претензії, або надання обґрунтованої відмови

10 днів

99

 

   

У разі недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання, Оператор системи розподілу (OCP) надає споживачу (замовнику - у разі недотримання гарантованих стандартів якості при наданні послуги з приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для споживання) компенсацію. Розмір компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР наведено у Додатку 1 до "Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання".

Оператор системи розподілу сплачує споживачу (замовнику - у разі недотримання гарантованих стандартів якості з надання послуг з приєднання до електричних мереж) компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості послуг з електропостачання шляхом врахування суми відповідної компенсації як авансової плати за спожиту електричну енергію на наступний розрахунковий період. При цьому ОСР зобов’язаний проінформувати споживача про надання йому компенсації шляхом зазначення у рахунку на оплату послуг з розподілу електричної енергії або в «особистому кабінеті» споживача на офіційному веб-сайті Оператора системи розподілу, або ж листом на офіційному бланку до завершення розрахункового періоду, в якому нараховується компенсація.

Звертаємо увагу на те, що компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР не надається у випадках:

1) якщо недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг було спричинено доведеними:

  • форс-мажорними обставинами;
  • діями споживача або третіх осіб, що призвели до аварійної перерви в електропостачанні у розподільчих мережах або недотримання показників якості електричної енергії;
  • застосуванням заходів регулювання споживання з метою вимушеного зменшення величини споживаної електричної енергії та потужності у випадках, передбачених Кодексом систем розподілу;

2) при запланованих перервах в електропостачанні з попередженням споживачів у встановленому чинним законодавством порядку, які виникли внаслідок проведення робіт з капітального ремонту, будівництва, технічного переоснащення, реконструкції, модернізації електричних мереж, якщо виконання таких робіт передбачене інвестиційною програмою ОСР та/або річною програмою ремонтів ОСР, та/або при реалізації договорів приєднання електроустановок споживачів згідно з чинними нормативними документами;

3) у разі відмови споживача у письмовому вигляді від отримання компенсації.

Також звертаємо увагу, що при здійсненні виплати компенсації споживачам, Товариство буде вживати всіх заходів з метою виконання норм чинного законодавства України, в т.ч. по відношенню до споживачів/замовників, зокрема, в частині дотримання вимог податкового законодавства.

Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затверджений постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375

Дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР 2019
Дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника
Дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання
Дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР