Питання приєднання

(044) 494-43-20
Кол-центр

(крім питань приєднань)

(044) 459-07-40
(067) 495-70-40

Основними нормативно-правовими актами з питань доступу до публічної інформації є Закон України «Про доступ до публічної інформації» та постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

ПрАТ «Київобленерго» є розпорядником інформації щодо: передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електроенергії за період діяльності до 31.12.2018, а за період діяльності починаючи з 01.01.2019 виключно щодо надання послуг з розподілу електричної енергії – юридичним, фізичним особам, об’єднанням громадян на території здійснення ліцензійної діяльності, затверджених тарифів на електроенергію, умов та порядку приєднання споживачів до електричних мереж, ставок плати за стандартне й нестандартне приєднання, а також стосовно інших супутніх послуг, на ринку яких Товариство займає монопольне положення.

Форма запиту